Dịch vụ freelancer

LEAN marketing cho công ty khởi nghiệp

Marketing tổng thể

Triển khai marketing toàn diện cho công ty khởi nghiệp với chi phí chỉ bằng thuê 1 nhân viên

Content Marketing

Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp giúp sản phẩm thu hút khách hàng

Digital Advertising

Quảng cáo trên tất cả các kênh Digital Ads – Thu LEAD với ngân sách tối ưu nhất

Tư vấn chiến lược

Đặt nền móng vững chắc cho hệ thống marketing của doanh nghiệp khởi nghiệp