Sách Không Đến Một (Zero to One)

Sách Không Đến Một (Zero to One)

Không đến Một là cuốn sách bán chạy nhất và làm nên tên tuôi của Peter bởi chẳng có gì thuyết phục hơn là một người khởi nghiệp thành công và chia sẻ nó lại cho thế hệ trẻ. Không đến Một đã chia sẻ cho bạn những bí mật vĩ đại. Thế giới đang vận hành và thay đổi mỗi...